Tekilleştirilmiş adres verilerinin şirketler için önemi


Günümüzde, pazarlama alanında ki en önemli kaynağı şirketlerin elindeki adres verileri oluşturuyor. Bu kaynağın pazarlama alanında verimli bir şekilde kullanılması için güncel olması gerekiyor. Fakat çevremizde yaşanan hızlı değişimden ister istemez şirketlerin elindeki verilerde etkileniyor. Yoğun iş ortamında çoğu şirket elindeki verilerin ne kadar güncel olduğunu sorgulayamıyor bile. Bu ve benzeri durumlarda beraberinde yanlış pazarlama faaliyetlerinin yapılmasına neden oluyor.

Çoğu şirketin elinde yer alan adres verilerine bakıldığında müşteri adreslerinin tekrarlandığı göze çarpıyor. Fakat veriler belirli aralıklarla kontrol edilmediğinden, şirketler müşteri potansiyellerinin farkına varmadan pazarlama faaliyetlerine başlıyor. Örneğin A şirketinin elinde 1 milyon adet verisi bulsun. Yapılacak kampanya ya da duyuru hep bu sayı baz alınarak ilerlensin. Fakat 1 milyon adet verinin içinde 300 bin adet verinin tekrarlanmış adres olduğunu düşünürsek, şirket 1 milyon haneye ulaştığını düşünürken halbuki 700 bin haneye ulaşmış olur. Tabi yapılan duyurulardan ya da kampanyalardan dönüşler bu kapsamda daha düşük olacaktır. Yapılan kampanyalardan neden düşük verim alındığının sebepleri zaman zaman şirketler tarafından araştırılır. Fakat bu araştırma yapılırken elimizdeki adres verisinin yanlış ya da gülcel olmadığı aklımıza gelmez.

Bu ve benzeri örnekleri çoğaltmak mümkün. İşte doktor adres yazılımı sayesinde şirketler datalarını daha temiz bir hale getirebiliyor. Doktor adres şirket datalarında yer alan tekrar eden adresleri tespit edip, en güncel hale getirerek bu adreslerin tekilleşmesini sağlıyor.

0 görüntüleme0 yorum