Güncel olmayan adres verileri yüzünden kurumsal firmaların veri kalitesi düşüyor

Müşteri adres verilerinin güncel olmaması, kurumsal firmaların veri kalitesini düşüren temel etkenlerden biridir. Ülkemizde adres bileşenlerinin sık değişimi göz önünde bulundurulursa sorunların bir kısmının güncellikten kaynaklandığı görülecektir. Ayrıca müşteri adres girişlerinin farklı ekranlardan yani standardı olmayan yöntemlerle yapılması bu sırada da adres yapılarının farklı kaydedilmesi sorunu büyütmektedir. Adres veri tabanında oluşan sıkıntının sebepleri sadece bunlar değildir. Free text formatta alınan adreslerde yapılan yazım yanlışları, mahalle yerine kullanılan semt bileşeni, eksik adres kaydı, adres bileşenlerindeki hiyerarşinin yanlış girilmesi, müşteri tarafından bilinmeyen posta kodları gibi faktörler de veri tabanını kirletmektedir.


Kalitesiz adres verileri firmalarda nasıl kayıp ve sorunlara yol açar diye baktığımızda aklımıza gelen bir kaç maddeyi şöyle sıralayabiliriz:


 • Tebligat/fatura belgelerin müşterilere ulaşmamasından kaynaklanacak hukuki sorunlar

 • Gönderilerin yetersiz adres nedeniyle ulaşamayıp iade edilmesi kaydıyla oluşan gönderi masrafları

 • Bankaları düşünecek olursak ulaşmayan fakat basılan banka kartı ve gönderim maliyetleri

 • Posta yoluyla yapılan kampanyalardan beklenen sonuçların alınamaması

 • Doğru sonuçlanamayan coğrafi risk analizleri

 • Müşteri memnuniyetsizliği


Peki bu sorunları ve kayıpları giderip tekrarlanmaması için ne gibi önlemler alınabilir?

Call center aracılığı düzenli olarak müşterilerle iletişime geçilip adres eksikleri tamamlanabilir ve güncellenebilir. Eksik adres ile gelen müşteri evrakları hemen işleme alınmayıp tamamlandıktan sonra işleme alınabilir. Müşteriler ile doğrudan temasa geçen temsilcilere adres konusunda eğitim verilebilir.Tabi akla ilk gelen bu klasik yöntemler büyük zaman kaybı ve maliyet artışlarına da sebep olacaktır.


Adres veri tabanı kalitesini arttırmak için daha teknik önlemler alabilirsiniz. Bir referans veri tabanı kullanarak adresteki eksikleri tespit edip tamamlayan, yazım yanlışlarını gideren ve adres bileşenlerini güncelleyen yazılımları kullanabilirsiniz. http://www.doktoradres.com/ web sitesinden bahsettiğimiz sorunları gidermek için oluşturulmuş yazılımız Dr. Adresi inceleyebilirsiniz.Dr. Adres’in sunduğu çözümlerin getireceği kazanımlar nelerdir?

 • Çok kısa sürede var olan adres veri tabanınızdaki eksikleri giderebilir ve adres bileşenlerini güncelleyebilir. (1 adresin çözümlenmesi maksimum150 ms sürmektedir.)

 • Adres yazımlarındaki kısaltmalar standartlaştırılır.

 • Adres yapınız UAVT (Ulusal adres veri tabanı) standartlarına göre düzenlenir. Yani il ilçe mahalle vs gibi adres bileşenlerinin hiyerarşik ilişkisi resmi kayıtlara göre düzeltirilir.

 • UAVT’ye göre düzenleme sırasında csbm(cadde/sokak/bulvar/meydan) kodları sabit tutularak yapılacak güncellemede değişen cadde sokak gibi adres elementleri raporlanır ve saklanır.

 • Adreslerin sonuna otomatik olarak posta kodlarını ekleyerek gönderilerin doğru ayrılmasına ve hızlı gönderimini sağlar.

 • Adreslerin koordinatlarını belirleyerek coğrafi analiz yapabilme imkanı sağlar.

 • Dr. Adres web servisin müşteri ekranlarına entegresi ile sonradan yapılacak kayıtların doğru girilmesini sağlar.

 • Veri tabanınızdaki kayıtları tekilleştirir.

Müşteri iş yeri adres kayıtlarında sıkça görülen sadece iş yeri adı ve il verilerek alınan kayıtları site veri tabanını kullanarak olması gereken adres yapısına dönüştürür. Örn: İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul adresini Kurum adı: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Adresi: Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:58 Fatih İstanbul olarak düzenler. Adresleri skorlar ve raporlar. Otomatik olarak düzenlenemeyecek adresleri ayrıştırır.