Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanıldığı büyük projeler

Günümüzde hemen hemen her alanda veri ve bilginin önemi gün geçtikçe daha da değer kazanıyor. Önemli olan ise bu verilerden en kapsamlı şekilde yararlanmaktan geçiyor. Bu anlamda en kapsamlı verileri coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak alabiliyoruz.

Örneğin coğrafi bilgi sistemleri projesi kapsamında elektrik üretim ve dağıtım, madencilik, doğalgaz, petrol, bor, kömür gibi enerji kaynakları alanlarında gerekli çalışmalar yapılarak tematik haritalar oluşturulup bilgiler görselleştirilerek en kapsamlı şekilde istenilen veriler incelenebilir.Coğrafi bilgi sistemlerin kullanıdığı projeler düşünüldüğünde, maliyet açısından sağladığı faydalar asla gözardı edilecek gibi değil.

Örneğin Bakü Bitlis Ceyhan Boru Hattının yapımı sırasında coğrafi bilgi sistemlerinden bir çok yönde yararlanılmıştır. 1.768 km uzunluğunda olan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı’nın nereden geçeceği, nereden geçerse daha az para harcanacağı, yapım sırasında nasıl en az maliyetle ilerleneceği, boru hattının hangi bölgelerden geçerse daha kolay petrol dağıtımının gerçekleştirileceğini belirlemek için coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanır.

1 görüntüleme0 yorum