Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanıldığı alanlar

Coğrafi bilgi sistemleri verilerin güncellenip, görüntülenmesi ve harita üzerinde görselleştirilerek çeşitli analizler yapılması yardımcı olan bir bilgisayar sistemi olarak tanımlanabilir. Günümüzde coğrafi bilgi sistemleri hemen hemen her alanda kullanılıyor.

Yardım kalkınma kuruluşları, savunma ve istibarat, sağlık ve insan hizmetleri, haritalama ve grafik, kamu güvenliği, ulaşım, eğitim, hükümet doğal kaynaklar ve özel sektör gibi birçok alanda coğrafi bilgi sistemlrinden yararlanılır.


Özel sektör

Coğrafi bilgi sistemlerinin özel sektörde kullanıldığı alanlar; sigorta, perakende, imalat, gayrimenkul, bankacılık, pazarlama ve medyadır.

Eğitim

Coğrafi bilgi sistemlerinin eğitim sektöründe kullanıldığı alanlar kütüphane ve müzeler, okullar, üniverisiteler ve özel kolejlerdir.

Doğal kaynaklar

Coğrafi bilgi sistemlerinin doğal kaynak kapsamında kullanıldığı alanlar tarım, meteoroloji, çevre yönetimi, ormancılık, madencilik, petrol ve su kaynaklarıdır.


Harita ve grafik

Coğrafi bilgi sistemlerinin harita ve grafik alanında kullanıldığı alanlar havacılık, kartografya, denizcilik, topografyadır.

Ulaşım

Coğrafi bilgi sistemlerinin ulaşım alanında kullanıldığı alanlar havacılık, karayolları, lojistik, demir yolları, limanlar ve denizciliktir.

Sağlık hizmetleri

Coğrafi bilgi sistemlerinin sağlık hizmetleri kapsamında kullanıldığı alanlar, halk sağlığı, insan hizmetleri, hastane, akademik programlar ve araştırmalardır.

Kamu güvenliği

Coğrafi bilgi sistemlerinin kamu güvenliği kapsamında kullanıldığı alanlar acil çağrı alma, yönlendirme, afet yönetimi, yangın, kurtarma ve milli güvenliktir.

0 görüntüleme0 yorum