Harita üzerindeki iki nokta arasında mesafe nasıl hesaplanır?


Harita üzerindeki uzunluklar alanlar haritadaki ölçek yardımıyla hesaplanır. Haritadaki ölçek yani ölçeğin paydası gerçekten ne kadar küçültülerek haritaya yansıtıldığını gösterir. Örneğin 1/50.000 ölçekli bir haritada 1 cm , 50.000 cm’i gerçekte ifade ettiğini gösterir. Örneğin 1/30.000 ölçekli bir haritada iki nokta arası 6 cm ise gerçekte bu mesafe 6 cm’nin 300.000 olan ölçek paydasıyla çarpımı 1.800.000cm’dir (18 km) ‘ yi ifade etmektedir. Bu şekilde yine alanların uzunlukları da hesaplanmaktadır. Normal kullanımlarda elimize cetvel alıp harita üzerinde 2 noktanın uzunluğunu ölçemeyeceğimiz için kara yolları haritalarında mesafeleri bulmak için kilometre cetvelleri kullanılır. Kilometre cetvelleri iller arası mesafeyi yada ilçeler arası mesafeyi gösterebilir.


2 görüntüleme0 yorum