top of page

Doktor Adres

Kurumsal adres zenginleştirme ve optimizasyon ihtiyaçlarınız için esnek bir çözüm sunan Doktor Adres ile adres veritabanınızdaki sorunları ortadan kaldırarak tasarruf edersiniz ve etkin çalışırsınız.

Doktor Adres Nedir?

Doktor Adres, Mapaktif A.Ş. tarafından 2006 yılından bu yana geliştirilen ve sunulan bir “hizmet olarak yazılım (SaaS –Software As A Service)” çözümüdür.

 

Doktor Adres, adres veritabanınız için şunları yapabilir;

  • Adreslerin hatalarının düzeltilmesi

  • Yazım yanlışlarının düzeltilmesi

  • Eksik adres unsurlarının bulunması

  • Mevcut adres unsurlarının kontrolü

  • Adı değişen adres unsurlarının güncellenmesi

  • Adresin unsurlarına ayrıştırılması

  • Adresin coğrafi pozisyonunun üretilmesi

Sahip olduğunuz yazılımlar ile entegre olabilen, bulutta veya işletme lokasyonunda çalışabilen, analiz-tamir ettiği adres sayısı ile ücretlendirilen bir çözüm olan Doktor Adres, ihtiyacınıza göre yapılandırılabilen bir mimariye sahiptir.
İşletmeler adres veritabanlarını daha güncel ve sağlıklı hale getirmek için Doktor Adres’ten yararlanabilirler.

Doktor Adres Nasıl Çalışır?

Doktor Adres, kaynak adres verisinde 9 farklı işlem gerçekleştirerek hizmet sunar:

1- Adres Unsurlarının Tespit Edilmesi

Doktor Adres kaynak adres verilerinde öncelikle adres unsurlarını (il, ilçe, mahalle, sokak gibi) tespit eder. Hangi kelimenin (veya kelime-numara grubunun) hangi unsuru ifade ettiğini analiz eder, böylece adresi unsurlarına bölmüş, ayrıştırmış olur. Bu adım diğer analizler için temel teşkil etmektedir.

Örnek: Aşık Veysel Caddesi Cumhuriyet Mahallesi Bayındır Sokak No:16 34023 Küçükçekmece/ İstanbul

2- Adres Yazım Yanlışlarının Düzeltilmesi

Doktor Adres adres verilerini analiz ederken ikinci adım olarak adres unsurlarında muhtemel yazım yanlışlarını arar, tespit eder ve referans veri ambarına uygun bir biçimde yazım yanlışlarını ortadan kaldırır.

Örnekler:
Harf hataları: Kaynak Veri: ‘‘ Kadıkö ’’ İşlem Sonrası Veri: ‘‘ Kadıköy ’’
Veritabanı kaynaklı Türkçe/İngilizce harf hataları: Kaynak Veri: ‘‘ Kasimpasa ’’ İşlem Sonrası Veri: ‘‘ Kasımpaşa ’’
Ayrı yazım hataları: Kaynak Veri: ‘‘ Kum Burgaz ’’ İşlem Sonrası Veri: “Kumburgaz”

3- Adres Unsurlarının Standardize Edilmesi

Adres unsurlarında bulunan yazım hatalarının düzeltilmesinin ardında Doktor Adres uygulaması kaynak veride bulunan temel adres unsur terimlerini standart hale getirir.
Mahallesi, Caddesi, Sokağı gibi yüzlerce kombinasyonda yazılabilen adres unsurlarının tamamını tek bir standarta ulaştırır.
Aynı zamanda adres unsurlarının dizilimini standartlaştırır; mahalle, cadde-sokak, kapı no, posta kodu, ilçe, il temel sıralamasını izler.

Örnek:Cumhuriyet Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi, No:16, 34023, Küçükçekmece, İstanbul
Fevzipaşa Mahallesi, Yurtkur Caddesi, No:25, 34027, Bayrampaşa, İstanbul

4- Adres Unsurlarının İlişkilerinin Düzenlenmesi

Bu adımda Doktor Adres kaynak adreste bulunan adres unsurlarının birbiri arasındaki ilişkileri kontrol eder. Eğer hatalı bir ilişki tespit edilirse adres düzenlenir ve güncellenir.
Örnek: Kaynak Veri: Aşık Veysel Caddesi Cumhuriyet Mahallesi Meşeli Apartmanı Bahçelievler/İstanbul
İşlem Sonrası Veri: Aşık Veysel Caddesi Cumhuriyet Mahallesi Meşeli Apartmanı Küçükçekmece/İstanbul

5- Eksik Adres Unsurlarının Üretilmesi

Adres unsurları arasındaki ilişkiler kontrol edilir ve düzeltilirken adres verisi içerisinde eksik unsur tespit edilirse, Doktor Adres bu unsuru üretmeye çalışır. Böylece adres, Doktor Adres tarafından düzenli bir şekilde zenginleştirir.

Örnekler: Kaynak Veri: “Mengi Sokak Kadıköy İstanbul” İşlem Sonrası Veri: “Sahrayı Cedit Mah. Mengi Sokak Kadıköy İstanbul 34710 ”

Kaynak Veri: “50. Yıl Mah. 2201 Sokak” İşlem Sonrası Veri: “50. Yıl Mah. 2201 Sokak Sultangazi İstanbul 34265″

6- Adres Unsurlarının İsim Güncellemelerinin Yapılması

TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu’ndan)’ten kısa periyodlarla gelen Türkiye adres element verileri ile güncel tutulan veri ambarı herhangi bir idari birimin (örneğin bir mahallenin) önceki isimlerini ve güncel ismini ilişkilendirerek saklar. Dolayısıyla bir adres içerisindeki bir unsur eski adlarından biriyle yazılmış ise, Doktor Adres bu adres unsurun güncel ismini üretebilir. Bu sayede Doktor Adres kaynak adres verisinin unsurlarının güncelliğini sağlar.

Örnek:
Kaynak Veri: “Güneş Mah. Göktürk Sokak Beşiktaş İstanbul” Sorun: Mahalle adı yanlış, eski mahalle adı
İşlem Sonrası Veri: “Gayrettepe Mah. Göktürk Sokak Beşiktaş İstanbul 34330 ”

7- Adresler için Coğrafi Pozisyon Tanımlanması (GeoCoding)

İlk 5 adımda analizi ve güncellemeleri tamamlanan adres verileri için Doktor Adres coğrafi bir pozisyon üretebilmektedir.
Tüm Türkiye’deki kapı numaralarının sahip olduğu X,Y (coğrafi pozisyon koordinatları) verisini güncel halde referans veri ambarında barındıran Doktor Adres, bu sayede herhangi bir adresin coğrafi konumunu net biçimde tespit ederek adres verisine X,Y verilerini ekleyebilmektedir.
Örnek:
Kaynak Veri: Aşık Veysel Caddesi Cumhuriyet Mahallesi Meşeli Apartmanı No: 13 Küçükçekmece İstanbul
İşlem Sonrası Veri: Aşık Veysel Caddesi Cumhuriyet Mahallesi Meşeli Apartmanı No 13 Küçükçekmece İstanbul Enlem:40,993382 Boylam:28,77072 kod

8- Kapı Numarası Doğruluk Kontrolünün Yapılması

Doktor Adres bir kaynak adres verisinin en detay unsuru olan kapı numarasının gerçek bir kapı numarası olup olmadığını kontrol edebilmektedir.
Bu sayede Doktor Adres bir adresin unsurlarına bakarak, verili cadde-sokak üzerinde mümkün olmayan bir kapı numarasına sahip olduğunu anlatan bir veri üretebilmektedir.

9- Raporlama

Yukarıdaki adımların uygulandığı kaynak adres verisinin detaylı analiz ve güncelleme sonuçları düzenli bir şekilde raporlanmaktadır.

Raporlama verisi içerisinde Doktor Adres’in yaptığı her güncellemeye ait bir puan da bulunmaktadır.

Bu değerlendirme puanı, Doktor Adres’in ilgili adres hakkındaki analizi için ne kadar emin olduğunu ifade etmektedir.
Adres verilerini bu şekilde güncelleyen işletmeler, ellerindeki verinin sağlamlığını değerlendirebilmektedir.

Örnek: “Gayrettepe Mah. Elma Sokak Beşiktaş İstanbul” Sorun: “Elma Sokak” diye bir şey yok. Çıktı: “Gayrettepe Mah. Beşiktaş İstanbul”

Daha detaylı bilgi ve demo için lütfen bize ulaşın.

Doktor Adres Demo

Doktor Adres Fiyatlandırma

Sahip olduğunuz yazılımlar ile entegre olabilen, bulutta veya işletme lokasyonun da çalışabilen, analiz-tamir ettiği adres sayısı ile ücretlendirilen bir çözüm olan Doktor Adres, ihtiyacınıza göre yapılandırılabilen bir mimariye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

   * Fiyatlarımıza kdv dahil değildir.

Fiyatlandırma için istemiş olduğunuz hizmete adet olarak karşılık gelen birim fiyatını, istemiş olduğunuz adet ile çarpıp, elde edilen sonucu adete karşılık gelen hizmet bedeli ile toplayarak elde edersiniz.

Örneğin X adet verinin Geo-coding ve parsing  yapılmasını istediğinizde, fiyatlandırmayı şu şekilde hesaplarsınız;

İstenilen adete denk gelen Geo-coding + parsing veri birim fiyatı   X İstenilen adet sayısı + Adete karşılık gelen hizmet bedeli

  • 2000 adet veri için            0,085 x  2000 + 125 = 295 TL

  • 11000 adet veri için          0.07   x   11000 + 200 = 970 TL

 

* Sözleşme metnimizi incelemek için tıklayınız.

bottom of page